Ny gemensamhetsanläggning i området /Joint facility with our neigbours

Vår förening är med och skapar en ny gemensamhetsanläggning med de andra föreningarna i området.

Det ger oss möjlighet att mer kostnadseffektivt hantera drift och skötsel.

På årsmötet i morgon ska vi rösta om frågan för att göra det juridiskt korrekt. Lägger här ut underlaget för påsyn.

Our association is involved in creating a new joint facility with the other associations in the area.

It gives us the opportunity to manage operation and maintenance more cost-effectively.

At the annual meeting tomorrow, we will vote on the issue to make it legally correct. We are posting the document here for review.

Bifogade filer