Överlåtelse

Överlåtelser ska skickas till:

Brf Kvarnliden
c/o Förvaltning i Östersund

Box 84
831 21 Östersund

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp.
Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare Förvaltning i Östersund.

Kontakt via Kundtjänst:

Tel. 010 - 175 71 00 (09.00 - 12.00)
E-post: kundtjanst@rbekonomi.se