Överlåtelse

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare Agenta Förvaltning per telefon 08-522 182 42 vardagar mellan kl. 8-18 alternativt per mail kundtjanst@agentaforvaltning.se.

Överlåtelser ska skickas till;

Brf Kvarnliden
c/o Agenta Förvaltning AB
Box 119
831 22 ÖSTERSUND

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp, vilket i 2017 års kostnadsläge är
1 120 kr. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.