Välkommen till Brf Kvarnliden på Norra Älvstranden

Bostadsrättsföreningen Kvarnliden på Norra Älvstranden ligger i det historiska Kvarnenområdet på Eriksberg i Göteborg och omfattar 74 lägenheter. Adresserna är Bratteråsgatan 42, 44, 46 och 48.

Vår förening är välskött ekonomiskt och utvecklas kontinuerligt, senast med installation av el-laddare på samtliga av våra 39 parkeringsplatser i garage. Under 2023 och 2024 kommer vi förbättra vår innegård med mer växtlighet.

Området med nya kvarter växer fram runt oss och i framtiden när järnvägen kommit helt under mark ska en park anläggas bredvid. En fördel hos oss är att gården ligger högt upp i backen med mycket solsken och att alla fönster är ljuddämpade.