Inför Årsmötet

Styrelsen har 9/5 skickat ut på epost Årsredovisningen samt ett Förslag på nya stadgar.

Årsredovisningen finns även tillgänglig under Allmänt.